Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Χάλαρης είναι πιστοποιημένος Ιατρός και Μέλος της Ευρωπαικής Εταιρίας Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ε.A.C.V.I., μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Ε.Κ.Ε., επιστημονικά υπεύθυνος καρδιολόγος της Βιοϊατρικής Χαλκίδας, εξωτερικός συνεργάτης Βιοκλινικής και υπήρξε καρδιολόγος ιδιωτικής κλινικής στο κέντρο της Αθήνας. Πραγματοποίησε την ειδίκευσή του στην Καρδιολογία σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αθήνας  « Γενικό Κρατικό» αποκτώντας έτσι σημαντική κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση οξέων και χρόνιων καρδιολογικών περιστατικών. Στο ιδιωτικό του Ιατρείο παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με σύγχρονα διαγνωστικά μέσα, υπέρηχος καρδιάς, Ηolter καρδιακού ρυθμού , Ηolter αρτηριακής πίεσης , όπως και η δυνατότητα διασύνδεσης με μεγάλα κρατικά και ιδιωτικά κέντρα για την αντιμετώπιση ασθενών με σύνθετα καρδιολογικά προβλήματα.

 

 

 

 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η κλινική εξάσκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας υπήρξε καθοριστική για την εξοικείωσή μου με τη λήψη ολοκληρωμένου ιατρικού ιστορικού, τη διενέργεια πλήρους φυσικής εξέτασης, την εφαρμογή καθημερινών πρακτικών (όπως ζωτικά σημεία, αιμοληψίες, καθετηριασμοί, τοποθέτηση ρινο ή στοματογαστρικών σωλήνων αναρρόφησης, τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών-αρτηριακών γραμμών, προσωρινών βηματοδοτών, και διασωλήνωσης ασθενούς, εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτών και απινιδιστών, διενέργεια στεφανιογραφιώνκαι αγγειοπλαστικών,  καθώς και την ενεργή συμμετοχή στη διεκπεραίωση καθηκόντων, επειγόντων ή μη, κατά τη διάρκεια νοσοκομειακών εφημεριών.

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

26-09-2003Απόκτηση διπλώματος Ιατρικής σχολής

01-09-2005   3 μήνη εκπαίδευση στο Γ.Ν.Ν. Μεσολογγίου.

01-12-2005  11 μήνη υπηρεσία υπαίθρου Κ.Υ Ναυπάκτου Π.Ι. Σίμου.

06-11-2006   Ιατρός άνευ ειδικότητας σε Σ.Μ 96 ΕΑΡΜΕΘ και

Τ/ΓΕΣ στα πλαίσια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής μου θητείας.

04-09-2008 Ειδικευόμενος  Ιατρός Παθολογίας στο ΨΝΑ στα πλαίσια εκπλήρωσης

του γενικού μέρους  της ειδικότητας της Καρδιολογίας (22 μήνες).

20-10-2010Απασχόληση στο Αγγειολογικό εργαστήριο του Γ.Ν. Αλεξάνδρα.(6 μήνες)

08-03-2011 Ειδικευόμενος Ιατρός Α’ Καρδιολογικής κλινικής Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά (4 έτη).

10-05-2015 Πιστοποίηση στη ΔιαθωρακικήΥπερηχοκαρδιογραφία Ενηλίκων από την

Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνισης E.A.C.V.I.

03-02-2016  Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην «καρδιολογία»

22-03-2016  Άδεια εκτέλεσης υπερηχογραφημάτων καρδιάς από το Υπουργείο Υγείας.

01-07-2016  Έμμισθη θέση σε ιδιωτική κλινική «CityClinic»  ως ειδικός Καρδιολόγος.

15-10-2017  Μέλος της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας Ε.Κ.Ε.

09-03-2019  Επιστημονικά υπεύθυνος καρδιολόγος της Βιοϊατρικής Χαλκίδας.

 

 

ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

 • Πιστοποίηση από την Ευρωπαική Εταιρεία Καρδιαγγειακής Απεικόνησης (EACVI) στη διαθωρακικήυπερηχοκαρδιογραφία.(ΤΤΕ ) Μάιος 2015

 

 • Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων Γενικής Ιατρικής για το έτος 2006 στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ

 

 • 29ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2008
 • 31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2010
 • Επιστημονικό Συμπόσιο HeartVessels&Stroke 2011
 • Παρακολούθηση των εργασιών των Πανελληνίων Σεμιναρίων Ομάδων Εργασία της Ε.Κ.Ε 2014
 • Joint Meeting ESH-ISH Hypertension Athens 2014
 • 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικόσυνέδριο 2014
 • <<Course on multimodality imaging and myocardial diseases>> EACVI – ESC working group 2015
 • 36ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2016
 • Μέλος της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας Ε.Κ.Ε. Οκτώβρης 2017
 • 37ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2017
 • 38ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2018

 

 

Εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια – Δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά

 • 7ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής 25 – 27 Απριλίου 2013 Θέμα «Θανατηφόρος επιπλοκή 19 χρόνια μετά από τροποποιημένη επανεγχείρηση BENTALL: Υπήρχαν εναλλακτικές επιλογές χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας;».
 • Δημοσίευση στο περιοδικό «Καρδιά και Αγγεία» Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2013 με θέμα: «Ασυνήθης αιτία δυσλειτουργίας μόνιμου βηματοδότη».
 • Συμμετοχή στη συγγραφική ομάδα του ιατρικού βιβλίου «Η Καρδιακή Ανεπάρκεια σε Ερωτήσεις – Απαντήσεις &DVDΗχωκαρδιογραφικές περιπτώσεις» Εκδόσεις Παριζιάνου
 • ΔημοσίευσηστοπεριοδικόEmergency Medicine: Open Access μεθέμα: «Spontaneous Coronary Artery Dissection: Presentation of Three Cases and Short Review of the Literature».
 • Δημοσίευση στο περιοδικό «καρδία και αγγεία» 2015 με θέμα : «Διαφορική Διάγνωση Ταχυκαρδίας με Ευρέα QRS».
 • Σχολιαστής στην ημερίδα «5η Λήψη Κλινικών Αποφάσεων στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις (Θρόμβωση στο Καρδιαγγειακό Σύστημα)» Νοέμβριος 2018