Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί μια ασφαλή και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση.

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτροδίων και ανάλυση ηλεκτρικών δυναμικών. Μέσω των ηλεκτροδίων αυτών δηλαδή καταγράφουμε την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδίας.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να διαγνώσει τη στεφανιαία νόσο, το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, καρδιακές αρρυθμίες ή ακόμα και δομικές ανωμαλίες της καρδίας.

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα θεωρείται ένα πολύτιμο και αναντικατάστατο (1ης γραμμής) εργαλείο στη φαρέτρα ενός καρδιολόγου.