Προ-αθλητικός Έλεγχος

Προ-αθλητικός Έλεγχος

Ένα σημαντικό ρεύμα μαζικοποίησης του αθλητισμού καταγράφεται στις μέρες μας παγκοσμίως. Το ρεύμα αυτό δεν αφορά μόνο την ένταξη νέων παιδιών στον αθλητισμό, αλλά και τη συστηματική ή και ανταγωνιστική άθληση ατόμων που άφησαν την εφηβεία αρκετά χρόνια πριν.

Οι ευνοϊκές επιδράσεις του αθλητισμού στην υγεία είναι απόλυτα τεκμηριωμένες και ευρύτερα γνωστές. Παρ’ όλα αυτά, οι αθλητές μπορεί να παρουσιάζουν καρδιακές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες, οι οποίες μπορεί να προδιαθέτουν σε καρδιακά προβλήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, η δημοσιοποίηση περιστατικών αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε αθλητές ή νέους ανθρώπους γενικότερα προκαλεί συνήθως έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία, καθώς τα άτομα αυτά θεωρούνται συνήθως απόλυτα υγιή.

Τα άτομα που αθλούνται πρέπει να υποβάλλονται σε κάποιας μορφής ιατρικό έλεγχο, με σκοπό να εξακριβωθεί αν κάποια καρδιακή ή άλλη πάθηση αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής βλάβης και, κατά συνέπεια, επηρεάζει τη δυνατότητα συμμετοχής με ασφάλεια στην αθλητικήδραστηριότητα. Επιπρόσθετα, ο καρδιολόγος συχνά καλείται να εκτιμήσει μεταβολές στην καρδιακή μορφολογία και λειτουργία που οφείλονται σε εντατική άθληση (υπερτροφία τοιχωμάτων, διάταση κοιλοτήτων κ.λπ.). Οι προσαρμογές αυτές, που συχνά αποκαλούνται «αθλητική καρδιά», μπορεί να προκαλέσουν διαγνωστικά προβλήματα, καθώς μπορεί να παρουσιάζουν ομοιότητες με δυνητικά επικίνδυνες παθήσεις, όπως οι μυοκαρδιοπάθειες.

Ο προαθλητικός έλεγχος δεν είναι μια απλή εξέταση ρουτίνας, αλλά αποτελεί σύμπλοκη διαδικασία και σημαντική πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. Προϋποθέτει ορθολογική αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας και των κατευθυντήριων οδηγιών, ώστε η διερεύνηση να γίνεται στοχευμένα, χωρίς άσκοπη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, αλλά με αξιοποίηση όλου του διαγνωστικού οπλοστασίου, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 

Τι περιλαμβάνει ο προαθλητικός καρδιολογικός έλεγχος;

Ο βασικός έλεγχος περιλαμβάνει:

  • λήψη οικογενειακού ιατρικού ιστορικού (καρδιακή νόσος ή αιφνίδιος θάνατος σε ηλικία μικρότερη των πενήντα ετών)
  • λήψη ατομικού ιστορικού (αρρυθμίες, συγκοπτικά επεισόδια, αίσθημα πόνου πριν ή μετά την άθληση)
  • κλινική εξέταση (ψηλάφηση μηριαίων, ακρόαση, λήψη αρτηριακής πίεσης)
  • ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας
  • triplex καρδιάς και μεγάλων αγγείων

Ανάλογα με την περίπτωση ο καρδιολόγος μπορεί να ζητήσει να γίνουν και πιο εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:

  • holter ρυθμού 24ωρου
  • holter πίεσης

δοκιμασία κόπωσης